O BIBLIOTECE

 

 

Biblioteka Praw Zwierząt
w Warszawie to przedsięwzięcie
o unikalnym charakterze, stworzone w celu wsparcia rozwoju polskiej nauki, edukacji, etyki i kultury,
a także jako wyraz pomocy dla osób, które zainteresowane są poprawą losu zwierząt i chcą rozwijać swoje kompetencje, czy to zawodowe 
i naukowe (lekarze weterynarii, prawnicy, nauczyciele, studenci, doktoranci), czy też w sferze praktyki (inspektorzy organizacji, których statutowym celem działania jest humanitarna ochrona zwierząt).

 
Biblioteka służy także mieszkańcom Warszawy, którzy kochają zwierzęta
i chcą wiedzieć o nich jak najwięcej
- np. jak opiekować się królikiem, psem, kotem, papugą czy koniem albo jak narysować poszczególne zwierzęta.

 
Biblioteka powstała w 2008 r. jako autorska inicjatywa Iwony Kossowskiej - we współpracy
ze Stowarzyszeniem Pomocy Królikom i Stowarzyszeniem Empatia - organizacyjnie jako część Stowarzyszenia Pomocy Królikom.

 
Obecnie Biblioteka działa jako Komitet Społeczny Biblioteka Praw Zwierząt i prowadzi zbiórkę publiczną nr 2018/1809/KS.
 
Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły zbiórki oraz jej rozliczenia na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 
Posiadamy obecnie kilkaset polskich
i obcojęzycznych książek i czasopism o tematyce filozoficznej, prawniczej, etycznej, kulturalnej, pedagogicznej, weterynaryjnej, zootechnicznej
oraz powieści, wiersze, poradniki,
a nawet baśnie i bajki dla najmłod-szych. Literatura w całości dotyczy wyłącznie zwierząt lub relacji czło- wiek - zwierzę.
 

 

 
Literatura obcojęzyczna obejmuje pozycje wydane w językach: angielskim, niemieckim, czeskim, chorwackim, francuskim, ukraińskim i rosyjskim. Pozycje wydane w innych językach niż polski, a które posiada Biblioteka, nie są dostępne w innym miejscu w Polsce do publicznego wglądu. Pozycje wydane w języku polskim są dostępne pojedynczo w nielicznych innych bibliotekach.

 
Czasem nasze książki okazują się pomocne przy powstawaniu filmów. Głośny kandydat do nagrody Oscara "Królik po berlińsku" w reżyserii Bartka Konopki częściowo bazował
na materiałach udostępnionych reżyserowi przez Bibliotekę.

 

 

 
W lokalu, oprócz biblioteki, w latach 2008 - 2014 znajdowało się warszawskie biuro Stowarzyszenia Pomocy Królikom - "Królicze Biuro", odbywają się tu szkolenia prawnicze dotyczące zwierząt, np. dla inspekto- rów Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, spotkania członków Stowarzyszenia Empatia, Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim, a także spotkania innych osób, które zainteresowane są losem zwierząt. 

 

 

 
Tematyka, która nas interesuje, to:
                          
Kampanie przeciwko:

1. doświadczeniom na zwierzętach,

2. hodowlom zwierząt na mięso
i nabiał, futro, skóry, wełnę i inne podobne produkty,

3. sprzedaży i wykorzystaniu zwierząt na karmę dla innych zwierząt (w tym "żywą" karmę tzw. karmówkę),

4. przeznaczaniu zwierząt na żywą przynętę w konkursach norowania
w myślistwie i przeciwko polowaniom w ogóle.


 
Główne cele
naszej działalności:

 
- prawa zwierząt i edukacja humanitarna,

- edukacja prawnicza dotycząca zwierząt,
 
- prowadzenie biblioteki
i wypożyczalni publikacji na temat zwierząt i ze zwierzęciem w tle,

- promocja wiedzy na temat psychiki i właściwej pielęgnacji zwierząt,
 
- adopcje zwierząt, w szczególności królików,

- pomoc zwierzętom, w szczególności ssakom i ptakom, którym
w ekosystemie i w gospodarce polskiej jest przypisana rola ofiar (zającowate i gryzonie, konie, osły, krowy, świnie, kozy, owce, jeleniowate, kury, gęsi, indyki, strusie, kaczki, kuropatwy
i przepiórki oraz wróblowate).
 

 

 

 

 

(tekst i zdjęcie: Iwona Kossowska,
projekt logo: Monika Adaszewska,
Magda Szarotka-Kondor
i Iwona Kossowska)

 

 

JAK WYGLĄDA BIBLIOTEKA

Biblioteka Praw Zwierząt, prawa zwierząt, prawo, zwierzęta, biblioteka, książki, ustawa o ochronie zwierząt

Biblioteka
Praw
Zwierząt

ZNAJDŹ NAS

  • Facebook Long Shadow

   © 2014 - 2020  by Iwona Kossowska

 

   biblioteka.praw.zwierzat (małpa) gmail.com