Prawo obowiązujące w Polsce, a dotyczące hodowli zwierząt na futro

 

Poniżej prezentujemy kilka polskich aktów prawnych - ustaw i rozporządzeń, a także aktów prawnych Unii Europejskiej, które obowiązują w Polsce, a dotyczą tzw zwierząt futerkowych - ich hodowli i uśmiercania.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć sejmową podstronę na temat polskiego rozporządzenia - o warunkach,
w jakich powinny przebywać tzw. "zwierzęta gospodarskie" (wśród nich tzw. "zwierzęta futerkowe"- królik, szynszyla, lis, jenot, tchórz, nutria, norka).

Jest to
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Warunków określonych w rozporządzeniu nie można uznać za dobre.
Rozporządzenie dotyczy różnych gatunków "zwierząt gospodar-  skich", a "zwierzęta futerkowe" umieszczono w rozdziale 7, czyli poczynając od 5 strony pliku pdf. "Zwierząt futerkowych" dotyczy też cały Rozdział 1, w którym są przepisy ogólne.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć podstronę na temat polskiego rozporządzenia dotyczącego przywozu do Polski skór foczych oraz handlu wyrobami z owych skór.

Jest to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór.

Rozporządzenie było zmieniane w 2010 roku - ministerialne rozporządzenie zmieniające znajdziecie na dole sejmowej podstrony wśród "Aktów zmieniających".

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć sejmową podstronę na temat polskiego rozporządzenia o tym,
w jaki sposób legalnie można uśmiercać zwierzęta (w tym "zwierzęta futerkowe", czyli m.in. królik, szynszyla, łasicowate, lisy).

Jest to
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt.

Rozporządzenie jest bardzo drastyczne, dlatego nie polecamy jego lektury osobom młodym czy wrażliwym. Opisuje  metody takie jak m.in. zagazowa- nie w komorze gazowej albo po- rażenie prądem.

Wraz z rozporządzeniem w pdf należy pobrać i przeczytać 2 rozporządzenia zmieniające,
a także 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2012 r. sygn. akt
U 4/12
(zobaczycie je na samym dole po środku sejmowej podstrony, która otworzy się po kliknięciu - wśród "Aktów zmieniających"). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy § 8 ust. 2 ministrialnego rozporządzenia: Ta część rozpo- rządzenia straciła moc z dniem 31 grudnia 2012 r. (gdyż zezwalała ona na ubój rytualny, czyli bez ogłuszenia).

 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać unijne rozporządzenie obowią- zujące bezpośrednio w Polsce: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmier-cania.

 

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać unijną dyrektywę, do której odwołuje się powyższe rozporządzenie: Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania. Dyrektywa została prawie w całości uchylona przez powyższe unijne rozporządzenie, jednak nadal obowiązuje pewna jej część (o tym, która to część, jest mowa w Art. 28 unijnego rozporządzenia).

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć, które państwa europejskie zakazały hodowli zwierząt na futra - zamieszczamy wiele informacji o poszczególnych aktach prawnych wraz z ich treścią w oryginalnym języku.

 

 

 

JAK WYGLĄDA BIBLIOTEKA

Biblioteka Praw Zwierząt, prawa zwierząt, prawo, zwierzęta, biblioteka, książki, ustawa o ochronie zwierząt

Biblioteka
Praw
Zwierząt

ZNAJDŹ NAS

  • Facebook Long Shadow

   © 2014 - 2020  by Iwona Kossowska

 

   biblioteka.praw.zwierzat (małpa) gmail.com